Thông báo về việc huỷ tư cách công ty đại chúng

Ngày 23 tháng 06 năm 2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 3081/UBCK-GSĐC về việc huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng kể từ ngày 24/04/2021

Nội dung chi tiết trong file đính kèm: 3081/UBCK-GSĐC


Bài viết cùng chủ đề