Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian: Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 24/04/2021; Đại hội tiến hành lúc 9h00

- Địa điểm: Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

- Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 02/04/2021 và những người được cổ đông ủy quyền

- Quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân, thư mời họp và giấy đăng ký tham dự (hoặc uỷ quyền tham dự)

Trân trọng

File đính kèm


Bài viết cùng chủ đề