THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin kết quả bán đấu giá cổ phần DCI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin kết quả bán đấu giá cổ phần DCI
Công bố thông tin kết quả bán đấu giá cổ phần DCI
Xem tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Xem tiếp
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem tiếp
Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Xem tiếp
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019
Xem tiếp
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem tiếp
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Xem tiếp
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Nhà đầu tư Nguyễn Thị Thu Hằng đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng
Xem tiếp
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu DCI
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Thu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Xem tiếp
Số dòng: Trang:
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1318526