THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG
Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Hồ sơ bao gồm:

        1. Bảng công bố thông tin

        2. Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn

       3. Quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn hóa chất Việt Nam

        4. Công văn xác nhận sở hữu cổ phần

       5. Chứng thư thẩm định giá

       6. BCTC hợp nhất năm 2017

      7. BCTC hợp nhất năm 2018

       8. BCTC Công ty mẹ năm 2017

       9. BCTC Công ty mẹ năm 2018

       10. BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2019

       11. Giấy đăng ký doanh nghiệp – Vinachem

       12. Điều lệ Vinachem

       13. Giấy đăng ký doanh nghiệp – DCI

       14. Điều lệ DCI

       15.  Thông báo đấu giá DCI


     (Cập nhật ngày 13/06/2019)

Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1332124