THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
SẢN PHẨM
20-10-16+TE
Phân NPK "Năm Lá" 20-10-16+TE dùng cho cây mía

NPK 20-10-16+TE

THÀNH PHẦN

Đạm (N)                       :              20%

Lân (P2O5)                  :              10%

Kali (K2O)                   :              16%

Trung, vi lượng

CaO                              :                1%

MgO                             :             0,5%

Bo (B)                          :          40ppm

Kẽm (Zn)                      :            5ppm

Đồng (Cu)                    :            5ppm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây mía: + Bón lót trước khi trồng hoặc mía gốc sau khi đốn: 250-300kg/ha;

+ Thúc đẻ nhánh: 250-300kg/ha

+ Thúc vươn lóng: 350-400kg/ha

- Cây trồng khác: 200-400kg/ha/lần bón.
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1332151