THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
TIN TỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2010, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 ( chi trả cổ tức 50% vốn điều lệ, trong đó 30% trả bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền mặt), tăng vốn điều lệ....

DSC00073.jpg

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thành công tốt đẹp, toàn thể cổ đông đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc. Đại hội tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm 2011 đã nêu trong nghị quyết do Đại hội nhất trí thông qua.

DSC00063.jpg

Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1332125